Producten

Functie van afscheidingen

Toen de oermens in de vroege prehistorie werktuigen ging gebruiken, kreeg hij ook al snel het besef dat hij met stenen en bomen zijn directe omgeving en woon stek kon barricaderen.  Die afrastering had zuiver een beschermende functie. Men wilde zich beveiligen tegen onverhoedse aanvallen van indringers en wilde dieren. Later, toen de mens zijn zwervend bestaan opgaf, en nederzettingen stichtte, kreeg de afscheiding een 2de functie: de afbakening van het eigen terrein.

Tot op de dag van vandaag zijn deze functies gelijk gebleven, alleen de materialen waaruit de afscheidingen werden opgebouwd, veranderden.
In latere tijden kreeg de afscheiding nog een 3de functie: “verfraaiing van het eigen bezit.”
De afbakening was toen al een echt hek geworden, waarbij de smid te pas moest komen. Smeedijzeren hekken met sierlijke krullen gingen boerderijen, parken en landerijen versieren. In het midden van de 18de eeuw werd in America de prikkeldraad uitgevonden. Deze prikkeldraad vond ook zijn weg naar Europa, ofschoon men gelukkig heeft ingezien dat prikkeldraad niet het zaligmakende afscheidingsmateriaal is dat men maar overal kon gaan gebruiken. Al was het alleen maar vanwege de roestvorming die vrij snel intrad. Afrasteringen samengebouwd uit harmonica-gaas, buizen en spijlenhekken deden hun intrede. Tevens heeft men ook nieuwe dimensies toegevoegd aan de functies van afscheidingen. Zo ontwikkelde men specifieke sportafrasteringen zoals ballenvangers, bouwhekken,  speciale wildraster, enz… Voor de industrie maakte men speciale beveiligingshekwerken, vaak in samenwerking met specialisten op het gebied van elektronische beveiligingen.

De laatste jaren speelt de vormgeving in de gehele productontwikkeling een steeds belangrijkere rol. Een hekwerk moet zo mooi mogelijk zijn, en passen in z’n omgeving. Dit zeker zonder zijn functie, “beveiligen en afbakening” niet op de achtergrond te plaatsen. Dat is ook een van de belangrijkste richtlijnen, waarlangs ontwerpen voor nieuwe producten worden gemaakt.

Tevens worden de “problemen” in Europa, die samenhangen met bescherming van het milieu steeds ingewikkelder. Men beschouwt een hekwerk als een onderdeel van het milieu waarin mensen werken, recreëren, leven en wonen. Wij hebben dan ook een team van adviseurs, die in overleg met de betrokken instanties het juiste hek op de juiste plaats kiezen. In de toekomst zal dit aspect van service-en adviesverlening een steeds belangrijkere plaats innemen.

heras ultrafence